JoomlaTemplates.me by iPage Reviews

Farkaslakán május 14-én tartották a Nepomuki Szent János tiszteletére felszentelt templom búcsú ünnepét

Ünnepi harangszó hívta közös ünneplésre a farkaslakiakat vasárnap. A zsúfolásig megtelt templomban, a búcsús szentmisén Ft. Márton József székelyudvarhelyi főesperes-plébános celebrált, a szónok Ft. Balla Imre korondi plébános volt. Prédikációjában a folyók, hidak, halászok, bányászok védőszentjének, a gyónási titok vértanújának nagyságáról elmélkedett. Hűségre buzdítva a jelenlévőket, kérve őket, hogy maradjanak hűségesek Istenhez, az egyházhoz, a családhoz, a közösséghez. Közreműködött a „Zeng a magasság” egyházi kórus Bakos Árpád kántor úr vezényletével. A búcsús szentmise Ft. Oláh Dénes plébános hála szavaival és a himnuszok eléneklésével zárult.