Pályázatok

Ghidul solicitantului

Cerere de finantare

ANUNȚ DE PARTICIPARE

pentru concursul de proiecte organizat în cadrul
Programului anual de sprijin a asociaţiilor pompierilor voluntari din comuna Lupeni pe anul 20181. Autoritate contractantă: Consiliul Local al comunei Lupeni, localitatea Lupeni nr. 566, Cod Fiscal 4368049, tel.: 0266-248212, fax: 0266-248212.
2. Solicitanţii pot fi: asociaţiile pompierilor voluntari sau persoane juridice fără scop patrimonial – organizaţii, asociaţii ori fundaţii – constituite conform legii, care desfășoară acţiuni de intervenţie, servicii de urgenţă voluntară pe raza administrativ-teritorială a comunei Lupeni.
3. Reglementări legale: Legea nr. 350/2005, privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi non profit de interes general, cu modificările și completările ulterioare.
4. Se acordă finanţare nerambursabilă pentru:
- sprijinirea organizării evenimentelor, acţiunilor, concursurilor organizate de către asociațiile pompierilor voluntari pentru pompierii voluntari și pentru tineri;
- sprijinirea achiziţionării uniformelor şi echipamentelor de protecţie pentru pompierii voluntari și pentru tineri;
- sprijinirea participării pompierilor voluntari la cursurile de pregătire;
- susținerea contribuției proprii pentru proiecte depuse la diferite organisme de finanțare.
5. Suma aprobată pe anul 2018: 7 mii lei.
6. Durata programului: anul 2018.
7. Locul și data limită de depunere a propunerilor de proiecte: Solicitantul va depune propunerea de proiect la  registratura Primăriei comunei Lupeni.
Data limită pentru depunerea propunerilor de proiecte: 26.06.2018, orele: 15.00.

Data de evaluare și selecție a proiectelor: 28.06.2018 – 06.07.2018.
8.Solicitarea finanţării nerambursabile: Documentaţia de solicitare a finanţării nerambursabile constând în Ghidul solicitantului, se pot procura de la sediul  Primăriei comunei Lupeni.

 

Ghidul solicitantului

Cerere de finantare

Declaratie pe propria raspundere ANUNŢ DE PARTICIPARE
pentru concursul de proiecte organizat în cadrul
Programului anual de finanţare a  activităţilor a cultelor religioase din comuna Lupeni pe anul 2018


1. Autoritatea Contractantă: Consiliul Local al comunei Lupeni, localitatea Lupeni nr. 566, Cod Fiscal 4368049, tel.: 0266-248212, fax: 0266-248212.
2. Solicitanţii pot fi: culte religioase – constituite conform legii.
3. Reglementări legale privind acordarea de finanţare nerambursabilă: Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi non profit de interes general, cu modificările și completările ulterioare.
4. Se acordă finanţare nerambursabilă pentru activităţi întreprinse în comuna Lupeni, care vizează:
   •    restaurarii lacasurilor de cult
•    construirii de noi lacasuri de cult
•    întretinerea lăcaşurilor de cult
•    punerea lăcaşurilor de cult în valoare
construirii şi restaurării altor construcţii folosite exclusiv în desfăşurarea activităţii cultelor religioase si aflate in proprietatea acestora (sediu, biblioteci, etc.)
5. Suma aprobată pe anul 2018: 50 mii lei pentru cultelor religioase.
6. Durata programului: anul 2018.
7. Locul și data limită de depunere a propunerilor de proiecte: Solicitantul va depune propunerea de proiect la  registratura Primăriei comunei Lupeni.
Data limită pentru depunerea propunerilor de proiecte: 26.06.2018, orele: 15.00.

Data de evaluare și selecție a proiectelor: 28.06.2018 – 06.07.2018.
8.Solicitarea finanţării nerambursabile: Documentaţia de solicitare a finanţării nerambursabile constând în Ghidul solicitantului, se pot procura de la sediul Primăriei comunei Lupeni.

 

Ghidul solicitantului

Cerere de finantareANUNŢ DE PARTICIPARE
la concursul de proiecte organizat în cadrul
Programului de sprijinire a sportului din comuna Lupeni, pe anul 20181. Autoritatea Contractantă: Consiliul Local al comunei Lupeni, localitatea Lupeni nr. 566, Cod Fiscal 4368049, tel.: 0266-248212, fax: 0266-248212.
2. Solicitanţii pot fi: Solicitanții pot fi cluburile sportive de drept privat, care îşi desfăşoară activitatea pe raza administrativ-teritorială a comunei Lupeni şi care dispun de certificat de identitate sportivă.
3. Reglementări legale privind acordarea de finanţare nerambursabilă: Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi non profit de interes general, cu modificările și completările ulterioare, Ordinul nr. 130/2006 privind finanţarea nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor cluburilor sportive de drept privat şi ale asociaţiilor pe ramură de sport judeţene şi ale municipiului Bucureşti, Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 884/2001 privind aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispoziţiilor Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000.
4. Se acordă finanţare nerambursabilă pentru:
-Sprijinirea participării sportivilor din localitate la competiţii naţionale, prin asigurarea taxei de participare şi a echipamentelor sportive.
-Sprijinirea organizării şi participării la competiţii sportive naţionale  în comuna Lupeni, prin asigurarea fondurilor pentru cheltuielile de cazare, transport şi premii
-Sprijinirea organizării şi participării la competiţii sportive locale,  judeţene şi interjudeţene, prin asigurarea fondurilor pentru cheltuielile de cazare, transport şi premii.
-Organizarea taberelor de pregătire
5. Suma aprobată pe anul 2018: 7 mii lei.
6. Durata programului: anul 2018.
7. Locul și data limită de depunere a propunerilor de proiecte: Solicitantul va depune propunerea de proiect la  registratura Primăriei comunei Lupeni.
Data limită pentru depunerea propunerilor de proiecte: 26.06.2018, orele: 15.00.

Data de evaluare și selecție a proiectelor: 28.06.2018 – 06.07.2018.
8.Solicitarea finanţării nerambursabile: Documentaţia de solicitare a finanţării nerambursabile constând în Ghidul solicitantului, se pot procura de la sediul  Primăriei comunei Lupeni.

 

Ghidul solicitantului

Cerere de finantare


Model Buget 2018
ANUNŢ DE PARTICIPARE
pentru concursul de proiecte organizat în cadrul Programului anual de finanţare nerambursabilă a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale pe anul 20181.Autoritate Contractantă: Consiliul Local al comunei Lupeni, localitatea Lupeni nr. 566, Cod Fiscal 4368049, tel.: 0266-248212, fax: 0266-248212.
2.Solicitanţii pot fi: persoane fizice sau persoane juridice de drept public sau privat, autorizate, respectiv înfiinţate în condiţiile legii române, care depun o ofertă culturală.
3.Reglementări legale privind acordarea de finanţare nerambursabilă: Ordonanţa Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare ale programelor şi proiectelor culturale, cu modificările şi completările ulterioare;
4.Se acordă finanțare nerambursabilă pentru:
Programe, proiecte şi acţiuni cu caracter cultural, organizate de persoane fizice sau persoane juridice de drept public sau privat, autorizate din comuna Lupeni, respectiv înfiinţate în condiţiile legii române ale căror scop este stimularea şi promovarea vieţii culturale din comuna Lupeni.
Finanţările nerambursabile NU pot fi utilizate pentru activităţi generatoare de profit.
5.Suma aprobată pe anul 2018: 61 mii lei.
6.Durata programului: anul 2018.
7.Locul şi data limită de depunere ale ofertelor culturale:
Solicitantul va depune oferta culturală la  registratura Primăriei comunei Lupeni.

Data limită pentru depunerea propunerilor de proiecte: 26.06.2018, orele: 15.00.

Data de evaluare și selecție a proiectelor: 28.06.2018 – 06.07.2018.
8.Solicitarea finanţării nerambursabile: Documentaţia de solicitare a finanţării nerambursabile constând în Ghidul solicitantului şi Formularul Ofertei Culturale, se pot procura de la sediul  Primăriei comunei Lupeni.