Frigyesy Ágnes kötetének bemutatója Farkaslakán

 „ Aki nem hisz abban, hogy mennyi jó ember van, az kezdjen el valami jót tenni, és meglátja, milyen sokan odaállnak mellé.”- többek között ezt a Böjte Csaba gondolatot is megtaláljuk az ”Íme az én szeretett fiam! című, Frigyesy Ágnes új kötetében, amit szeptember 9-én, szerda délután, a farkaslaki Nepomuki Szent János katolikus templom kertjében mutattak be a jelenlévőknek. A résztvevőket Laczkó Vilmos helyi plébános köszöntötte, majd Kovács Lehel, Farkaslaka község polgármestere üdvözölte a szerzőt, aki nem először járt Farkaslakán. A továbbiakban Frigyesy Ágnes, Szalézi Szent Ferenc-díjas újságíró, fotóriporter, a Budapesti Székely Kör elnöke mutatta be könyvét. Megtudtuk, hogy a kötet mintegy 17 év munkáját foglalja töredékesen magába, kezdve az első interjúval, melyet Frigyesy Ágnes 2003. tavaszán készített az akkor még nem közismert ferences pappal. A szerző korábbi tudósításaival, 75 képkollázsával, Csaba testvér 65 gondolatával, a zarándokokhoz írt két levelével jelent meg február második felében Frigyesy Ágnes negyedik könyve a Pauker Nyomda kiadásában. A könyvben olvashatunk a szerzetesrendekről, az erdélyi ferencesekről, továbbá bekerült a szerző Böjte Mihály csíksomlyói ferencessel készült interjúja, valamint Bíró Antal János szintén ferences nemzet-építő gondolatai is. A farkaslaki könyvbemutató imádsággal, a szerző dedikálásával és kötetlen beszélgetéssel zárult.( 2020. szept.11.). A fotókat Jakab Emil készítette.


 

Farkaslakán 18 gyerek járult először szentáldozáshoz

Szeptember 6-án, vasárnap tartották meg a koronavírus-járvány miatt idén tavaszról elhalasztott elsőáldozási ünnepséget a farkaslaki egyházközségben. A családtagok, rokonok, barátok és az egyházközség híveinek jelenlétében az elsőáldozók a szentmise keretében megújították keresztségi fogadalmukat, ígéretet téve, hogy akarnak az Istennek mindig tiszta szívű és engedelmes gyermekei lenni. A gyermekek szóban és énekben külön-külön és együtt is hangot adtak hitüknek és örömüknek. Az első szentáldozásukat követően pedig örömtől csillogó arccal énekelték:

„Jézuska, Jézuska, most haza megyek,
áldj meg és segíts, hogy otthon jó legyek.
Neked itt egyedül rossz lesz nagyon,
azért a kis szívemet Nálad hagyom." ( 2020. szept. 09.)

 

Farkaslaki egyházi hírek- pénteken első péntek, vasárnap elsőáldozás.

Szept. 2.-szerda: szándékra./ Szept. 3.- csütörtök: Kovács Antalért 9 évf. szentmise- végezteti özvegye. 2. mise Fancsali Lázárért és Magyari Máriáért végeztetik gyermekeik./ Szept. 4. első péntek- a plébános ilyenkor meglátogatja és megáldoztatja az idős és beteg híveket. Pénteken: Dénes Rózáliáért- végezteti családja, 2. mise Jakab Annáért lesz- végezteti családja./ Szept. 5. szombaton a Mária Légió élő tagjaiért- végeztetik a tagok. 2. mise Nagy Károlyért 6 hetes mise, végezteti a gyászoló család./ Szombaton de. 11 órától kezdődik az elsőáldozók gyóntatása, 12-13 óra illetve 18-19 óra között az elsőáldozók szülei és keresztszülei végezhetik el a szentgyónásukat./ Keresztelő lesz du. 2 és 3 órától is. / Szept. 6.- vasárnap, évközi 23. vasárnap, egy szentmise lesz, az elsőáldozási ünnepi szentmise, mely 10 órakor kezdődik- értesültünk a Laczkó Vilmos plébános által közölt miserendből. ( 2020. szept. 02.) 

Tanévkezdési tanfelszerelés- támogatás igényelhető Farkaslaka községben is 2020. szeptember 10- éig.

Az igényléshez szükségesek:
- típusnyomtatványok (kérés, nyilatkozat - átvehetők az iskolánál),
- a családtagok érvényben levő személyi igazolványai (14 éven felülieknek), illetve születési bizonyítványok (14 éven aluli gyerekek esetében),
- válási végzés (ha van), a családi állapot, illetve a gyerekek elhelyezésének igazolására,
- igazolás a tanügyi intézménytől, amelyből kitűnik, hogy a gyerek melyik csoportba/osztályba van beírva,
- a júliusi hónap nettó jövedelmét igazoló iratok (fizetési igazolás, nyugdíjszelvény, gyerekpénz-szelvény, ételjegy, mindennemű más jövedelemre vonatkozó igazoló okirat), illetve a városi pénzügy által kibocsájtott igazolás azok számára, akiknek nincs jövedelmük,
- a polgármesteri hivatal pénzügyi nyilvántartása és a gazdasági lajstrom alapján kibocsájtott, a bejelentett adózandó javakra és a tulajdonban levő állatokra vonatkozó igazolás,
- egyéb igazoló irat, amit különleges esetekben a hivatal munkatársa szükségesnek tart. További információk a 0266-248 212-es telefonszámon. (2020. aug. 31.)