Tamási Áronra emlékeznek Farkaslakán

2021. május 21-én, pénteken, délután 3 órától a farkaslaki sírkertben tartják a Tamási Áron halálának 55. évfordulójára szervezett megemlékezést. „…a sorsot, mely a születésben jelentkezik, vállalni kell.(…) Embernek születtünk: ami Istenhez hasonló bennünk, az vezessen!” (Tamási Áron)

 

Nepomuki Szent János napi búcsú Farkaslakán

„Az emberi szónak, beszédnek akkor van súlya, ha azt csend előzte meg és az ember tettekkel hitelesíti.” A farkaslaki egyházközség védőszentjének napját ünnepelték május 16-án, vasárnap Farkaslakán. Az ünnepi búcsús szentmise főcelebránsa Ft. Mátyás Károly székelyudvarhelyi főesperes volt, aki a szertartás keretében megáldotta a közelmúltban restaurált orgonát. Az ünnepet megtisztelte jelenlétével Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke is. Az ünnep szónoka Ft. Bálint Emil, a csíkszeredai Szent Ágoston templom főesperes-plébánosa többek között elmondta, hogy Nepomuki Szent János bölcs ember volt, aki mérlegre tudta tenni szavait, akinek beszéde életviteléből, Isten iránti elkötelezettségéből és hallgatni tudásából táplálkozott, amelyet vértanúságával pecsételt meg. Fontos lenne tőle megtanulnunk a hallgatni tudást és a meghallgató tudást. Nepomuki Szent János nem volt széltől lengetett nádszál. Tudta, hogy a jó szó, a tiszta beszéd a kapcsolatépítés nélkülözhetetlen eszköze. A prédikáció végén a szónok kiemelte, hogy „kérjük Nepomuki Szent János közbenjárását, hogy a szavaink és a beszédünk építő jellegű legyen, hallgatni tudásunk pedig segítse a másik embert a növekedésre, az emberré válásra.”A farkaslaki búcsúünnepet a „Zeng a magasság” egyházi kórus a zenei szolgálat által, a miseénekekkel és az ünnepi kórusművekkel tette még felemelőbbé. ( 2021. május 17.)

Áldozócsütörtök-napi búcsú Kecsetben

40 nappal Húsvét után, a katolikus egyház Urunk mennybemenetelét ünnepli. A farkaslaki egyházközség filiájában, Kecsetkisfaludban, a templom búcsúját ezen a napon du. 4 órától tartották. A szentmise főcelebránsa Ft. Daniel Ernő nyikómalomfalvi plébános volt, szentbeszédet Ft. Szakács Endre nyugalmazott plébános mondott. A helyi katolikus híveknek, egyházi és világi meghívottaknak, az ünnepről elmélkedve kiemelte azt, hogy “a mennybemenetel itt és most történik bennünk, amikor nap mint nap elvetünk mindent, ami összeegyeztethetetlen Krisztus törvényével, szeretetével, tanításával és vállalunk mindent, amit szeretete megkíván tőlünk, ami Isten nagyobb dicsőségét, embertársaink javát és lelkünk üdvét szolgálja”. A szentmise a pápai és a magyar himnusz eléneklésével zárult. ( 2021. máj. 13.)

Farkaslaka község települései a zöld besorolásba kerültek

Május 15-től, szombattól, néhány kivétellel nem kötelező a szabadtéri maszkviselés. További lazítások akkor lesznek ha minnél többen beoltatják magukat és csökken a járvány. ( 2021. máj. 14.)

Templombúcsút ünnepeltek Bogárfalván

Székelyszentlélek filiájában, Bogárfalván csütörtökön (május 13-án) délben 12 órakor vette kezdetét a fatimai Boldogságos Szűz Mária tiszteletére szentelt templom búcsúünnepe. A szentmise szónoka P. Jakabos Barnabás SJ, a jezsuita közösség helyi elöljárója, beszéde elején elmondta, hogy a papi rekollekciós napot is itt tartották a délelőtt folyamán. A prédikációban többek között 3 dologra vagyis lelkigyakorlatra is buzdította a híveket. 1. hordozni figyelemmel, 2. elengedni bizalommal, 3. visszavárni reménnyel. A templomi közösség születésnapi ünnepén arra kérve a jelenlévőket, hogy mindenki válasszon ki magának legalább egy gyakorlatot, amit majd a mindennapokban gyakorolhat, akár egész éven keresztül a szűkebb környezete és családja körében, így adva hálát a jó Istennek. A mai ünnep a mennybemenetel ünnepe is. ’’Térjünk vissza az igazi önmagunkhoz, rázzuk meg magunkat, és az a sok minden, amit csinálunk, ne csukja be a remény ajtaját…találjunk vissza a jó Istenhez, hiszen a Szűzanya is reménnyel tudott a megnyílt ég fele nézni.’’- nyomatékosította végül P. Jakabos Barnabás SJ. ( 2021.máj. 13.)