Tisztelt farkaslaki hívek!- Laczkó Vilmos plébános közleménye

Hétfőtől, 2020 márc. 30-tól az esti szentmisék 6 órakor kezdődnek Farkaslakán.

- Március 30-án, hétfőn: DEMÉNY ÁRPÁDÉRT 9. ÉVF.- végezteti családja. 

 - Március 31-én, kedden: FANCSALI LÁSZLÓÉRT 2. ÉVF. –végeztetik leányai / 2. mise: SZÁNDÉKRA /

 - Április 1-jén, szerdán: SEBESTYÉN MARGITÉRT ½ ÉVES MISE- végeztetik gyermekei. / 2. mise: HADNAGY TERÉZÉRT ÉVF. és LEVENTÉÉRT– végezteti családja.

- Április 2-án, csütörtökön: JAKAB GÁSPÁRÉRT- végezteti felesége.

- Április 3-án, pénteken: KERESZTÚTI ÁJTATOSSÁGOT végeznek fél 6-tól, JÉZUS SZÍVE TISZTELETÉRE lesz a szentmise.

- Április 4-én, szombaton: JAKAB PÁLÉRT 3. ÉVF- végezteti családja.

- Április 5-én, vasárnap: VIRÁGVASÁRNAP. AZ ÚR SZENVEDÉSÉNEK VASÁRNAPJA . Egy szentmise lesz: fél 11 órakor.

IMÁDKOZZUNK OTTHONAINKBAN! (2020. márc.30)

Miserend Farkaslakán

Tisztelt farkaslaki hívek! Laczkó Vilmos plébános tájékoztatott bennünket, hogy minden nap, a harangszó jelzi a szentmisék kezdetét. A plébános úr és a kántor úr elvégzik a misét a templomban a hívek nélkül. A harangszóból értesülhetnek, hogy mise van és kérünk minden hozzátartozót, hogy akkor, abban az időszakban, otthon gyújtson gyertyát és imádkozzon elhunyt szeretteiért.
Szombat- vasárnapi időpontok:
- Március 28- án reggel 8 órától : JAKAB SIMONÉRT ÉVF. MISE és lányáért ERZSÉBETÉRT- végezteti családja.
- Reggel 8.30- tól: SEBESTYÉN SÁNDORÉRT 6 HETES MISE - végezteti a gyászoló család.
- Szombat éjszaka áttérünk a nyári időszámításra.
Március 29- én, vasárnap: egy SZENTMISE lesz 10.30- tól. IMÁDKOZZUNK OTTHONAINKBAN! (2020. márc.27.)

Tisztelt Farkaslaka községi lakók!
A rendőrök és csendőrök mellett katonák is ellenőrzik szerda déltől az utcákon a kijárási tilalom betartását. A hatóságok szerdán még nem bírságoltak, de a kijárási rendelet megszegéséért 100-tól 5000 lejig terjedő büntetés szabható ki, súlyosabb esetben pedig a járvány megfékezésének akadályozásáért bűnvádi eljárást is indíthatnak.

Maradjunk otthon! Vigyázzunk egymásra!

Tisztelt Farkaslaka községi lakók!
A rendőrök és csendőrök mellett katonák is ellenőrzik szerda déltől az utcákon a kijárási tilalom betartását. A hatóságok szerdán még nem bírságoltak, de a kijárási rendelet megszegéséért 100-tól 5000 lejig terjedő büntetés szabható ki, súlyosabb esetben pedig a járvány megfékezésének akadályozásáért bűnvádi eljárást is indíthatnak.
Amint azt már többször is hangsúlyoztuk, községünk lakói is csak a következő célokból hagyhatják el a lakhelyüket vagy háztáji gazdaságukat: -munkavégzés (beleértve a mezőgazdasági tevékenységet), alapszükségleti cikkek beszerzése (beleértve a háziállatok szükségleteit), halaszthatatlan gyógykezelés, gyermek valamint idős és beteg hozzátartozó ellátása, rövid séta vagy sportolás a lakhely közelében, véradás, önkénteskedés. A 65 év feletti személyek csak 11 és 13 óra között hagyhatják el a lakhelyüket, az említett célokból.  A 65 év feletti személyek 11 óra előtt és 13 óra után is elhagyhatják az otthonukat munkavégzés vagy mezőgazdasági munka elvégzése céljából. Minden alkalommal, amikor kimegyünk a házból, legyen nálunk érvényes személyi igazolvány, aki dolgozni jár, annak a munkáltató által kibocsátott igazolás vagy saját felelősségre kiállított írásos nyilatkozat. Ezeket kell felmutatni a rendfenntartóknak. Akinek nincs lehetősége nyomtatásra, az sem probléma, mert kézzel írott nyilatkozatot is elfogadnak. Ez esetben nem kell a teljes űrlapot lemásolniuk, csak a következőket kell leírni: családnév és keresztnév / születés dátuma/ tényleges lakhely címe/ a lakhely elhagyásának az oka (a hivatalos nyilatkozatban felsorolt okok egyikét kell feltüntetni)/ dátum és aláírás.  A nyilatkozatot a lakás elhagyása előtt ki kell tölteni. Ha a rendőr megállít, akkor ez már nálunk kell legyen. Nem lehet a hatóság előtt kitölteni a papírt!
Ezek tehát a legfontosabb szabályok. Maradjunk otthon! Vigyázzunk egymásra!- (2020. márc.26.)

Farkaslaka községi lakók figyelmébe

A farkaslaki Polgármesteri Hivatal szervezésében és irányításával megbeszélést tartottak a farkaslaki önkéntesek és a helyi katasztrófavédelmi bizottság is, akik már dolgoznak és végzik feladatukat ebben a nehéz időszakban a koronavírus terjedésének megelőzése érdekében községünkben is.
➡️ Március 23-án, hétfő este a helyi Kultúrotthonban, az elővigyázatossági intézkedéseket betartva, tartották a megbeszélést a farkaslaki önkéntesek. Ferencz Izabella és Sipos Kinga koordinálásával megalakult, összeállt Farkaslakán 5 bizottság (csapat) utcákra lebontva, akiknek feladata első körben feltérképezni a 65 éven felüliek helyzetét, majd ebben az időszakban úgymond monitorizálni őket.
Hasonló csoportok alakultak Pálfalva-Váralján, Kecset-Kisfaludban, Malomfalván, Bogárfalva-Szentléleken is.
➡️ Tehát Farkaslaka községben összesen 12 csapat 6 koordinátorral a következők szerint:
I. FARKASLAKA - FERENC IZABELLA és SIPOS KINGA (koordinátorok)
1.A) Tagok: Magyari Attila, Fancsali Ernő, ifj. Sándor Tamás, Demény Szabolcs, Magyari Lajos (Faluvége, Malom utca, alsó Fancsaliakig, beleértve az utca is).
2. B) Tagok: Miklós Áron, Bakos Árpád, Tamás Lázár, Fancsali Mária, Márton Tamás (Főút -iskoláig, Kovácsok u., Pap u., Hadnagyok u., Temető u., Tömbházak, Ballák u) .
3. C) Tagok: Bertalan Csaba, Márton Lehel, Fancsali Ibolya, Pakot Sándor ( Főút -iskolától- Hivatalig, Nagykert, Sala u., Új negyed).
4. D) Tagok: Jakab Katalin, Hadnagy Árpád, Máthé Kálmán, Kovács Kálmán, Lőrincz Levente (Sáros u., Virág u., Tökmag u.).
5. E) Tagok: Hajdó Levente, Márton Elemér, Fancsali János, Varga János, Fancsali Emil, Miklós László, Hadnagy Beáta- Caritas (Nagy u., Kalóz u., Simó hegye, Felső Fancsaliak, Csordajáró u., Cérna u., Kokó u., Supi utca).

➡️ II. PÁLFALVA-VÁRALJA - KERESTÉLY EDIT (koordinátor)
Tagok: Kerestély Tibor, Vajda Imre, András Ibolya (falugondnok) / Sipos László tiszteletes, András Ferenc .

➡️III. KECSET-KISFALUD - ÉGEI KINGA (koordinátor)
Tagok: Demény István, Kiss Árpád, Kovács (Bakk) Ibolya / Szász Emőke, Bakk Sándor

➡️IV. MALOMFALVA - LAKATOS SÁNDOR (koordinátor)
Tagok: Hadnagy Árpád, László Enikő, Papp Jenő, Miklós Péter, László Attila, Sinka Áron, Dr. Szakáli Botond.

➡️V. BOGÁRFALVA-SZENTLÉLEK - GYÖRGYDEÁK EDIT (koordinátor)
Tagok: László Mátyás, Bakó Csilla, Györgydeák Árpád / Geréb Péter, Hajdó Emese- Caritas, Hegyi Aranka, Csergő Lajos, Mihály Edit.   (2020 márc. 25.)