Templombúcsú és az új kóruskarzat megszentelése Farkaslakán. Hála és köszönet mindenkinek (2024. május 12.)

„A világban az aktív keresztény jelenlét azt jelenti, hogy a keresztény ember, a Jézust követő ember, a világ kihívásaira, a világ problémáira a hitével válaszol, a Jézus hit tanításból merített hitével válaszol- mondta prédikációjában az ünnepi szónok Ft. Márton József székelyudvarhelyi főesperes atya. Majd kiemelve a farkaslaki templom és közösség védőszentjének tanúságát, elmondta, hogy ’’Nepomuki Szent Jánosban egy olyan szentet ünnepelünk, aki a világban élt, sőt egy nép vezetésének nagyjai között élt, ahol mert és tett tanúságot, de nem a világ értékei szerint, hanem a világ kihívásaira, a világ problémáira a hitével válaszolt.” A szentmise végén ünnepélyesen megáldották a felújított kóruskarzatot. A „Zeng a magasság” egyházi kórus Bakos Árpád kántor úr vezényletével, ezúttal Halmos László: H-moll miséjét énekelte. Ft. Oláh Dénes plébános a köszönet és hála szavaival köszönte meg a tervező, a kivitelezők munkáját, az anyagi segítséget nyújtó világi és egyházi személyek, intézmények támogatását. Istennek legyen hála. (Fotók: Jakab Emil, további képek a Farkaslaka Képekben oldalon).