Nepomuki Szent János napi búcsú Farkaslakán

„Az emberi szónak, beszédnek akkor van súlya, ha azt csend előzte meg és az ember tettekkel hitelesíti.” A farkaslaki egyházközség védőszentjének napját ünnepelték május 16-án, vasárnap Farkaslakán. Az ünnepi búcsús szentmise főcelebránsa Ft. Mátyás Károly székelyudvarhelyi főesperes volt, aki a szertartás keretében megáldotta a közelmúltban restaurált orgonát. Az ünnepet megtisztelte jelenlétével Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke is. Az ünnep szónoka Ft. Bálint Emil, a csíkszeredai Szent Ágoston templom főesperes-plébánosa többek között elmondta, hogy Nepomuki Szent János bölcs ember volt, aki mérlegre tudta tenni szavait, akinek beszéde életviteléből, Isten iránti elkötelezettségéből és hallgatni tudásából táplálkozott, amelyet vértanúságával pecsételt meg. Fontos lenne tőle megtanulnunk a hallgatni tudást és a meghallgató tudást. Nepomuki Szent János nem volt széltől lengetett nádszál. Tudta, hogy a jó szó, a tiszta beszéd a kapcsolatépítés nélkülözhetetlen eszköze. A prédikáció végén a szónok kiemelte, hogy „kérjük Nepomuki Szent János közbenjárását, hogy a szavaink és a beszédünk építő jellegű legyen, hallgatni tudásunk pedig segítse a másik embert a növekedésre, az emberré válásra.”A farkaslaki búcsúünnepet a „Zeng a magasság” egyházi kórus a zenei szolgálat által, a miseénekekkel és az ünnepi kórusművekkel tette még felemelőbbé. ( 2021. május 17.)