Templombúcsút ünnepeltek Bogárfalván

Székelyszentlélek filiájában, Bogárfalván csütörtökön (május 13-án) délben 12 órakor vette kezdetét a fatimai Boldogságos Szűz Mária tiszteletére szentelt templom búcsúünnepe. A szentmise szónoka P. Jakabos Barnabás SJ, a jezsuita közösség helyi elöljárója, beszéde elején elmondta, hogy a papi rekollekciós napot is itt tartották a délelőtt folyamán. A prédikációban többek között 3 dologra vagyis lelkigyakorlatra is buzdította a híveket. 1. hordozni figyelemmel, 2. elengedni bizalommal, 3. visszavárni reménnyel. A templomi közösség születésnapi ünnepén arra kérve a jelenlévőket, hogy mindenki válasszon ki magának legalább egy gyakorlatot, amit majd a mindennapokban gyakorolhat, akár egész éven keresztül a szűkebb környezete és családja körében, így adva hálát a jó Istennek. A mai ünnep a mennybemenetel ünnepe is. ’’Térjünk vissza az igazi önmagunkhoz, rázzuk meg magunkat, és az a sok minden, amit csinálunk, ne csukja be a remény ajtaját…találjunk vissza a jó Istenhez, hiszen a Szűzanya is reménnyel tudott a megnyílt ég fele nézni.’’- nyomatékosította végül P. Jakabos Barnabás SJ. ( 2021.máj. 13.)