A farkaslaki templomkertben állították fel Nepomuki Szent János, egyházközségünk védőszentjének kőszobrát

Laczkó Vilmos helyi plébános, a vasárnapi szentmise végén elmondta, hogy a farkaslaki 1981-ben születettektől kapta adományként az egyházközség az alkotást. Az egész alakos kőszobor a farkaslaki Pakot Áron bácsi keze munkáját dicséri, aki több mint 5 hónapon keresztül dolgozott az alkotáson. A védőszent szobrának megáldására remélhetőleg jövő tavasszal kerülhet sor. (2020.nov.10)