Tanévkezdési tanfelszerelés- támogatás igényelhető Farkaslaka községben is 2020. szeptember 10- éig.

Az igényléshez szükségesek:
- típusnyomtatványok (kérés, nyilatkozat - átvehetők az iskolánál),
- a családtagok érvényben levő személyi igazolványai (14 éven felülieknek), illetve születési bizonyítványok (14 éven aluli gyerekek esetében),
- válási végzés (ha van), a családi állapot, illetve a gyerekek elhelyezésének igazolására,
- igazolás a tanügyi intézménytől, amelyből kitűnik, hogy a gyerek melyik csoportba/osztályba van beírva,
- a júliusi hónap nettó jövedelmét igazoló iratok (fizetési igazolás, nyugdíjszelvény, gyerekpénz-szelvény, ételjegy, mindennemű más jövedelemre vonatkozó igazoló okirat), illetve a városi pénzügy által kibocsájtott igazolás azok számára, akiknek nincs jövedelmük,
- a polgármesteri hivatal pénzügyi nyilvántartása és a gazdasági lajstrom alapján kibocsájtott, a bejelentett adózandó javakra és a tulajdonban levő állatokra vonatkozó igazolás,
- egyéb igazoló irat, amit különleges esetekben a hivatal munkatársa szükségesnek tart. További információk a 0266-248 212-es telefonszámon. (2020. aug. 31.)