’’Uram jó nekünk itt lenni’’- Nyikómalomfalván templombúcsút tartottak

Az Urunk színeváltozása titulusú malomfalvi plébániatemplom udvarán, szabadtérben ünnepeltek 2020. aug. 9- én, vasárnap a malomfalvi hívek, a faluból elszármazottak, valamint egyházi és világi elöljárók. A Ft.Csintalan László kanonok, főesperes, nyug. plébános celebrálta búcsús szentmisén a szentbeszédet Ft. Laczkó Vilmos farkaslaki plébános tartotta. “Elég egy jó szó, és megváltoztatja az embert, elég egy mosoly és megváltoztatja az embert. Minden egyes ember azért szép, mert Istennek a képmása. Jó szavainkkal, jó tetteinkkel, egy-egy mosollyal, mindig ragyogtassuk fel embertársainkban ezt az igazi szépséget, Istennek a másolatát, Istennek a csodálatos szépségét.”- biztatta többek között beszédében a híveket a szónok. A szentmise Ft. Daniel Ernő- András malomfalvi plébános köszönetnyilvánításával, végül pedig a helyi egyházi kórus vezetésével nemzeti énekeink: a pápai, a magyar és a székely himnuszok eléneklésével zárult.( 2020. aug.10.)